Sverige forever in my heart by Niklas Orrenius

By Niklas Orrenius

I Malmö kastas antisemitiska glåpord efter en ortodox rabbin. I Tomelilla haglar stenar över en ung slöjklädd mamma. I Eslöv, som brukar kallas Sveriges tråkigaste stad, bor ”familjen Kebab”. I Kattarp attackeras en flyktingfamiljs hem av en hatisk mobb. Intill familjens hus klottrar någon: ”Sverige perpetually in my heart”.

I det ödsliga gränslandet mellan united states och Mexiko patrullerar beväpnade krigsveteraner för att avhysa de papperslösa som är villiga att offra livet för att fly norrut. I Guantánamo väntar både interner och fångvaktare på att något ska hända. Sökandet efter danskhetens kärna leder until landsfadern Grundtvig och ett kolonilottsområde där det är dödssynd att sticka ut.

Genom ett oförtröttligt, engagerande och nyfiket berättande riktar Niklas Orrenius sökarljuset mot frågor om gemenskap, utanförskap och intolerans.

Sverige ceaselessly in my middle innehåller 21 reportage, tidigare publicerade i Sydsvenskan, kompletterade med nyskrivna uppföljningar och förord.

Show description

Read Online or Download Sverige forever in my heart PDF

Similar swedish books

Kort om känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en advisor until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until eventually neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Kort om vetenskapsfilosofi

Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting?

Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vetenskapliga förklaringsmodeller och revolutioner. Kort om vetenskapsfilosofi diskuterar också några klassiska filosofiska spörsmål, såsom fysikens rumtidsbegrepp, och berör den laddade konflikten mellan vetenskap och faith. Frågan om vetenskaplig forskning i grund och botten är av godo utforskas i bokens slutkapitel.

Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande

Gilla läget! Tänk positivt! Med optimism och framåtanda kan guy vinna en hel värld och uppnå rikedom och lycka. Så lyder det framgångsrecept som gjort sitt segertåg över hela västvärlden.

Barbara Ehrenreich ilsknade until när hennes läkare uppmanade henne att se sin cancersjukdom som en gåva. I Gilla läget diskuterar hon hur myten om positivt tänkande fått ersätta rationellt tänkande och lurat många amerikaner att de kan bli friska, rika och framgångsrika om de bara tror tillräckligt starkt på det. Idéerna har spridit sig until sjukvården, frikyrkorna och universiteten, males framförallt until eventually näringslivet och finansvärlden. Ehrenreich ifrågasätter att odlandet av framgångsmyter kan lösa människors challenge, och menar att frånvaron av kritiskt tänkande tvärtom bidrog until eventually den djupa ekonomiska krisen i united states.

Som alltid är Ehrenreich skarp i analysen och med en lättsam ton och humorn som vapen smular hon sönder allt luddigt tänkande med en bitande ironi.

Barbara Ehrenreich är journalist och författare från united states. Leopard förlag har tidigare publicerat hennes Barskrapad (2002), Körd (2006) och Karnevalsyra (2009).

Han sitter där nere mellan Clapton och Hendri

Han växte upp i en liten etta i Malmö, males från radion i köket kom ljud från en värld utan begränsningar. Radio Luxemburg och rock'n'roll lockade mer än pappas rörmokarjobb. Som 13-åring slog han igenom som Sveriges yngsta rockkung. males det var inte där hans talanger låg.

Additional resources for Sverige forever in my heart

Example text

If If-satser används för att kolla om något är sant, och då göra dittenoch-datten. Nedan en definition av hur det ska se ut när man använder det: if( uttryck ) sats På engelska hade det förstås stått expression istället för uttryck, och statement för sats. Satsen kommer att utföras om uttrycket returnerar sant. "; Här har vi endast en sats som utförs. Om man däremot har flera uttryck med semikolon efter måste kompilatorn veta var if-satsen slutar och den övriga koden tar vid. Därför ställer man dem inom klamrar, så att hela kodblocket hålls ihop som om det vore en enda sats.

Detta är en kommentar på en rad # Ytterligare en kommentar. > Kom ihåg att alltid skriva kommentarerna innanför avgränsarna. Variabler Utan variabler är möjligheterna till dynamik i skriptet ytterst begränsade. En variabel fungerar som en behållare för någonting. Vill man exempelvis fånga upp användarens namn via en textruta i ett Kapitel 2 – Grunderna i PHP 29 formulär, måste man lägga in det i en variabel. Namnet varierar ju från gång till annan. Variabler i PHP har alla en sak gemensamt, de inleds alltid med ett dollartecken.

Variablerna behöver inte deklareras, de skapas samtidigt som man tilldelar dem ett värde. Nedan några exempel på olika variabler:


Innehållet i variablerna skrivs ut på sidan. 30 PHP 5 programmering Variabelnamnen är känsliga för små och stora tecken. Därför tolkas dessa variabler som helt oberoende av varandra:
Olika typer av variabler I PHP kan du inte deklarera variabler till att vara av en speciell sorts datatyp. Vilken typ av variabel som skapas, är beroende av det värde den tilldelas.

Download PDF sample

Rated 4.24 of 5 – based on 9 votes